1st Slavic Newsletter 2022

04.02.2022

Dear members of the AGSM,

Dear friends,

 

First of all, we hope that this newsletter reaches you in best health. Hopefully you enjoyed the festive days during the Christmas and News Years. We wish you a happy, healthy and funny 2022! Here are some latest updates from AGSM:

 

1. New AGSM film about Carinthian Slovenes is out

Explaining the history of a minority and its current challenges can quickly become tiresome. A new short film about the Carinthian Slovenes living in Austria, presented by the AGSM, proves that this can be done differently. With numerous explanatory elements, drawings and a relaxed linguistic style, film-director Milena Olip succeeds in presenting the minority in a contemporary and entertaining way. The film is available in 3 languages, SlovenianGerman and English, with subtitles that can be switched to any other language supported by YouTube. So you can watch the film in Slovenian, with Czech subtitles for example.

Read more on our AGSM-website

 

2. Lower Sorbian translation of the AGSM Brochure is out

We are happy to announce that the Lower Sorbian translation of the AGSM brochure is out. The AGSM brochure, which was published in German in 2019, was translated into Lower Sorbian in 2021 with the support of the Ministry of Science, Research and Culture of State of Brandenburg. That means that the AGSM brochure is now available in German, Croatian and Lower Sorbian languages. If you wish to receive the brochure in printed version please contact us.

Read more on our AGSM-website

 

3. Hvala Molise! 24thSeminar of Slavic Minorities 2021   

Small community of Croats in Molise, Italy, hosted the 24th Seminar of the Working Group of Slavic Minorities in FUEN (AGSM). Over 30 participants from seven countries, representing nine minority groups took part in the meeting which started on Friday, 1 October with the official opening. Antonio Sammartino, President of the host organisation, Foundation Agostina Piccoli said they are very honored that such a small minority was chosen to become host of the event and thanked the participants for taking part in it, thus sending a strong sign of support to the community. FUEN Vice President and Speaker of AGSM Angelika Mlinar welcomed the participants, noting that FUEN support all its members in solidarity, regardless of the size of the community.

Read more on our AGSM-website

 

4. Rest in peace, Antonio Sammartino  

With pain and a heavy heart, we received the sad news very shortly after the seminar in Molise, that our dear friend and member of FUEN and AGSM, Antonio Sammartino, left us much too early. He hosted us so kindly in his community of Molise Croats in Italy, in his hometown of Montemitro / Mundimitar, where he opened the doors of his home to all of us. Always smiling and playful gentleman who, with his Italian-Croatian charm, knew how to enchant everyone, even if they did not know how to speak a common language. His kindness and good will got under our skin. We will never forget his ardent commitment to the good of minorities and ethnic communities, and especially his struggle and fight for the recognition of Molise Croats.

Read more on our AGSM-website.  

 

5. Member organisation’s news

We would like to encourage our members to share their news, activities, plans, events, important dates, etc. for 2022. Now that the AGSM has a new homepage, we can easily share the news with the whole AGSM and FUEN community and obviously the whole wide world! So make sure you take that chance! Please send us your news, updates, events, etc. directly to our email.

 

Here are some latest news from our members on our AGSM-Homepage:

-75th Hrvatski Bal – Croatian ball in Vienna takes place online end of January

Visit from the ministry in the service office for the Sorbian language

Minister of Culture Barbara Klepsch in conversation with the Sorbian umbrella organization Domowina about structural change and language areas

-Kulturni Zeko" project of Zavod Burja takes place until 2023

AGSM congratulates Bjarnat Cyž on the German Federal Cross of Merit

-Advisory Committee on the Framework Convention for Protection of National Minorities visited Molise after AGSM/FUEN intervention

 

Please do not hesitate to contact us on any matter under agsm@fuen.org,

 

Best regards,

Matic Germovšek Ž.

AGSM Coordinator

 

1. Slavenske Novosti 2022

 

Poštovane članice i članovi AGSM-a,

Drage prijateljice i prijatelji,

 

Prije svega, nadamo se da će vam ove novosti naći u najboljem zdravlju. Nadamo se da ste zajedno sa svojim obiteljima uživali u božićnim i novogodišnjim blagdanima. Želimo vam sretnu, zdravu i radoznalu 2022.!

 Ovdje ćete pronaći najnovije vijesti iz AGSM-a:

 

1. Novi AGSM film o koruškim Slovencima je tu!

Objašnjavanje povijesti manjine i trenutnih izazova može brzo postati zamorno. Da postoji i drugi način, dokazuje i novi kratki film o koruškim Slovencima koji žive u Austriji, koji sada predstavlja Radna skupina slavenskih manjina (AGSM) FUEN-a. Brojnim eksplanatornim elementima, crtežima i opuštenim stilom jezika, redateljica Milena Olip uspijeva predstaviti manjinu na suvremen i zabavan način. Film je dostupan na 3 jezika, slovenskom, njemačkom i engleskom, s titlovima koji se mogu prebaciti na bilo koji drugi jezik koji YouTube podržava. Na primjer, možete pogledati film na slovenskom jeziku s češkim titlovima.

 

Pročitajte više ovdje: https://agsm.fuen.org/en/article/wer-sind-eigentlich-die-kaerntner-sloweninnen-neuer-agsm-kurzfilm-praesentiert-die-minderheit-in-oesterreich

 

2.  Prijevod brošure AGSM na donjolužički jezik

Sretni smo što možemo objaviti da je objavljen donjolužički prijevod AGSM brošure. Brošura AGSM-a, koja je objavljena na njemačkom jeziku 2019., prevedena je na donjolužički jezik 2021. uz potporu Ministarstva znanosti, istraživanja i kulture pokrajine Brandenburg. To znači da je AGSM brošura sada dostupna na njemačkom, hrvatskom i donjolužičkom jeziku. Ako želite dobiti brošuru u tiskanoj verziji, kontaktirajte nas.

 

Pročitajte više ovdje: https://agsm.fuen.org/en/article/agsm-broschuere-niedersorbisch

 

3. Hvala Molise! 24. seminar slavenskih manjina 2021

Mala hrvatska zajednica u Moliseu u Italiji bila je domaćin 24. seminara Radne skupine o slavenskim manjinama u FUEN-u (AGSM). Više od 30 sudionika iz sedam zemalja, koji predstavljaju devet manjinskih skupina, nazočilo je sastanku koji je službeno otvoren u petak, 1. listopada. Antonio Sammartino, predsjednik organizacije domaćina Zaklada Agostina Piccoli, rekao je kako su počašćeni što je tako mala manjina izabrana za domaćina manifestacije i zahvalio sudionicima na sudjelovanju koji su poslali snažnu poruku podrške zajednici. Angelika Mlinar, potpredsjednica FUEN-a i glasnogovornica AGSM-a, izjavila je da FUEN solidarno podržava sve svoje članove, bez obzira na veličinu zajednice.

 

Više možete pročitati ovdje: https://agsm.fuen.org/en/article/Small-communities-also-have-our-support-Molise-Croats-hosted-the-24th-AGSM-Seminar

 

4. Počivaj u miru, Antonio Sammartino

S bolom i teška srca javljamo tužnu vijest da nas je prerano napustio naš dragi prijatelj i član FUEN-a i AGSM-a, Antonio Sammartino. Nedavno nas je ljubazno primio u svojoj zajednici moliških Hrvata u Italiji, u svom rodnom mjestu Montemitro / Mundimitar, gdje nam je otvorio vrata svog doma. Na seminaru AGSM-a mogli smo ga vidjeti od srca sretnog i nasmijanog, jer mu je najviše značilo gostovanje međunarodne zajednice slavenskih manjina kod kuće. Kada smo njegovu organizaciju "Zakladu Agostina Piccoli” prihvatili u obitelj FUEN na kongresu FUEN 2017 u Leeuwardenu / Ljouwert, Antonio je odmah postao jedan od nas. Uvijek nasmijan i vedar gospodin koji je svojim talijansko-hrvatskim šarmom znao očarati svakoga, čak i one koji nisu govorili istim jezikom. Uvijek ćemo se rado sjećati njegove dobrote i blagosti. Nećemo nikada zaboraviti njegovo gorljivo zalaganje za dobrobit manjina i etničkih zajednica, a posebno njegovu borbu za priznanje moliških Hrvata.

 

Više možete pročitati ovdje: https://agsm.fuen.org/en/article/Rest-in-peace-Antonio

 

5. Vijesti organizacija članica

Želimo potaknuti naše članove da s nama podijele svoje vijesti, aktivnosti, planove, događaje, važne datume itd. u 2022. godini. Na novoj web stranici, vijesti možemo jednostavno podijeliti s cijelom zajednicom AGSM-a i FUEN-a i naravno s cijelim online svijetom! Dakle, iskoristite ovu priliku!

 

Evo nekoliko najnovijih vijesti naših članova na našoj AGSM-početnoj stranici:

- 75. Hrvatski Bal u Beču održava se online krajem siječnja
- Posjet ministarstva u uslužnom uredu za lužičkosrpski jezik
- Ministrica kulture Barbara Klepsch u razgovoru sa Lužičko-srpskom krovnom organizacijom Domowina o strukturnim promjenama i jezičnim područjima
-Kulturni Zeko" Projekt Zavoda Burja traje do 2023. godine
- AGSM čestita Bjarnatu Cyžu na njemačkom saveznom križu za zasluge
- Savjetodavni odbor za Okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina posjetio je Molise nakon AGSM/FUEN intervencije

 

Uvijek nas možete kontaktirati za daljnje informacije na agsm@fuen.org.

 

Lijepi pozdrav,

Matic Germovšek Ž.

AGSM Koordinator