AGSM Brochure in Croatian / Hrvatska verzija AGSM Brošure

05.11.2021

The AGSM brochure was drafted and conceived in German in 2019 with the aim of presenting Slavic minorities to the wider public with the message. The Croatian translation was done in 2021 with great support from the Croatian Center for Culture, Education and Politics in Vienna. So we invite you to read the AGSM brochure to learn more about the Slavic minorities across Europe.


There is also a printed Croatian version of the brochure, which you can order from agsm@fuen.org.

------------------------------
HRVATSKI: 

Brošura AGSM-a izrađena je i koncipirana na njemačkom jeziku 2019. godine s ciljem predstavljanja slavenskih manjina široj javnosti s porukom. Hrvatski prijevod urađen je 2021. godine uz veliku potporu Hrvatskog centra za kulturu, obrazovanje i politiku u Beču. Stoga vas pozivamo da pročitate brošuru AGSM-a kako biste saznali više o slavenskim manjinama diljem Europe.


Postoji i tiskana hrvatska verzija brošure koju možete naručiti na agsm@fuen.org.

 

HERE YOU CAN DOWNLOAD THE CROATIAN VERSION / Ovdje možete otvoriti hrvatsku verziju