Slovenian AGSM brochure / Slovenska AGSM brošura

03.07.2022

The Slovenian edition of the AGSM brochure was realized in 2022 in cooperation with two Slovenian members. NSKS - Council of Carinthian Slovenes and SSO - Council of Slovenian Organizations in Italy did the translation and printing, AGSM did the layout and the online version. After the German, Lower-Sorbian and Croatian, this is the 4th language of the AGSM Brochure , we hope there will be more to come! 


Slovenska izdaja brošure AGSM je izšla leta 2022 v sodelovanju z dvema slovenskima članicama. NSKS - Svet koroških Slovencev in SSO - Svet slovenskih organizacij v Italiji sta poskrbela za prevod in tisk, AGSM za oblikovanje in spletno različico. Brošuro lahko preberete na spletu tukaj.

 

You can read the Online version here / Tukaj lahko preberete slovensko online brošuro