MEP Dorfmann supports Slovenian candidates at the regional elections

20.03.2023

MEP Herbert Dorfmann (SVP-EPP) visited the Goriška/Görz region on March 19, 2023 as part of the SSK party's election campaign for the state elections that will take place on April 2nd and 3rd and met with the Slovenian candidates. Dorfmann began his visit in Števerjan, where he met with the Števerjan municipal administration, headed by Mayor Franca Padovan, who is also a candidate for regional elections. She was accompanied by Deputy Mayor Marjan Drufovka, Councilor and candidate Martina Valentinčič and Councilor and candidate Donatella Serafino. The conversation touched on the management of small communities, their integration for public services, the complexity of using European funds and climate change, which requires new investments in agriculture, especially in relation to irrigation also in hilly areas. Dorfmann suggested the use of European funds, since there are many of them and there is an urgent need for help and simpler administrative procedures, which small municipalities cannot handle due to a lack of staff. To commemorate the meeting, Dorfmann received the representative wine of the Municipality of Števerjan.

The two-day visit of the SVP MEP Herbert Dorfmann in Trieste/Trst and Gorizia/Goriška as part of the SSk election campaign for the state elections taking place on April 2nd and 3rd ended with a social get-together at the Cirila agrotourism in Doberdob. The leadership of the SSk, together with the candidates, thanked Dorfmann for the willingness and support of the SSk in the regional elections. Dorfmann underlined the importance of cooperation between the language minorities in the political sphere, as has been the case between the SVP and SSk for several years. He again supported all SSk candidates and stressed the importance of taking part in the elections so that the national communities also remain present in the administration of the common good, as is done in the Provincial Council of Friuli-Venezia-Giulia.

Oroginal press release from SSk in Slovenian:

SLOVENSKO:

Evropski poslanec Herbert Dorfmanna (SVP) obiskal goriški prostor in podprl kandidatke in kandidate SSk

Evropski poslanec Herbert Dorfmann (SVP-EPP) je danes dopoldne v sklopu volilne kampanje stranke SSk za deželne volitve, ki bodo 2. in 3. aprila, obiskal Goriško in se srečal s kandidatkami in kandidati lipove vejice. Svoj obisk je Dorfmann začel v Števerjanu, kjer se je sestal s števerjansko občinsko upravo, ki jo vodi županja Franca Padovan in je tudi kandidatka za deželne volitve. Ob njej so bili še podžupan Marjan Drufovka, odbornica in kandidatka Martina Valentincic ter svetnica in kandidatka Donatella Serafino. Pogovor se je dotaknil upravljanju majhnih občin, povezovanja teh za javne storitve, zapletenosti pri koriščenju evropskih sredstev in podnebnih sprememb, ki zahtevajo nove naložbe v kmetijstvu, še posebej kar se tiče namakanja tudi v gričevnatih predelih. Dorfmann je spodbudil k koriščenju evropskih sredstev, saj je teh res veliko, pri tem pa bi bila nujna pomoč in bolj enostavni upravni postopki, ki jim majhne občine niso kos zaradi pomanjkanja osebja. V spomin na srečanje je Dorfmann prejel reprezentančno vino občine Števerjan.

Iz Števerjana so predstavniki SSk pospremili evropskega poslanca Dorfmanna na skupni Trg Transalpina/Evrope, ki leži na meji med Gorico in Novo Gorico. Prav na navidezni mejni črti jih je pričakal Gorazd Božič, direktor Javnega zavoda GO!2025, ki je Dorfmanu predstavil priprave na zgodovinski dogodek, ki zadeva obe mesti. Skupaj z goriškimi kandidati SSk se je predstavnik evropskega parlamenta seznanil z glavnimi točkami EPK 2025 in izrazil svojo podporo projektu ter ponudil svojo pomoč v odnosu z evropskimi institucijami. Poseben poudarek je bil namenjen čezmejnemu sodelovanju in ovrednotenju prisotnosti slovenske in furlanske manjšine.

 

V sovodenjski občini na Vrhu Sv. Mihaela so evropski poslanec Herbert Dorfmann in goriški kandidati SSk obiskali didaktično kmetijo Hiša okusov, ki jo vodi Sara Devetak. Mlada podjetnica je Dorfmannu predstavila svojo bogato ponudbo enogastronomskih pridelkov od marmelad, meda in vložene zelenjave pod kisom, ki jih pripravi na naraven način. Ključnega pomena je tudi sodelovanje z drugimi kmetijami, ki uporabljajo naravne načine obdelovanja in gojenja, tudi s pomočjo biodinamike. Sledil je še ogled kuhinje, didaktičnih prostorov, njive in domačih živali. Obisk je bil za vse odlična priložnost za soočenje z vztrajno in ustvarjalno kmetico, ki ob številnih obveznostih ne pozabi poudariti, da je najprej mati treh otrok. Evropski poslanec Herbert Dorfmann je Sari Devetak čestital za res pogumno delo in poudaril, da se le s kakovostjo prodre na tržišču, ki je sicer zelo dovzetno za nišne proizvode, še posebno, ko so pridelani na okolju prijazen način.

V Doberdobu so se evropski poslanec Herbert Dorfmann in goriški kandidati SSk seznanili s stanjem na goriškem Krasu. Kmetovalec Matej Ferfolja je predstavil svojo kmetijo in projekt za čiščenje kraške gmajne s pomočjo oslov, ki na naraven način vračajo kraški gmajni tisto pristno podobo, ki jo je z leti izgubila zaradi opuščanja obdelovanja zemlje. Kot vodja protipožarne ekipe doberdobske civilne zaščite je Dorfmannu in ostalim pokazal pogorišče pod Kremenjakom in pri Brestovici ter orisal zahtevno gašenje poletnih požarov, ki ga je pogojevalo pomanjkanje vode in veter, ki je stalno spreminjal smer. Velik doprinos pri uspešnem gašenju je bilo čezmejno sodelovanje med gasilskimi službami iz Italije in Slovenije ter aktivacija evropske solidarnosti pri tovrstnih nesrečah.

Dvodnevni obisk evropskega poslanca SVP Herberta Dorfmanna na Tržaškem in Goriškem v sklopu volilne kampanje SSk za deželne volitve, ki bodo 2. in 3. aprila, se je zaključil z družabnostjo v agriturizmu pri Cirili v Doberdobu. Goriško vodstvo SSk je skupaj s kandidati izrazilo Dorfmannu zahvalo za razpoložljivost in podporo SSk za deželne volitve. Dorfmann pa je podčrtal pomen sodelovanja med jezikovnimi manjšinami tudi na političnem področju kot to že več let poteka med SVP in SSk. Še enkrat je podprl vse kandidatke in kandidate SSk ter poudaril pomen udeležbe na volitvah, da tudi narodne skupnosti ohranijo svojo prisotnost pri upravljanja javnega dobrega, kot se to dogaja v deželnem svetu FJk.