Viktringer Ring 26 • A-9020 Klagenfurt/Celovec

Dr. Valentin Inzko Obmann

Der Rat der Kärntner Slowenen wurde am 28. Juni 1949 als Sammelbecken der christlichen Bevölkerungsmehrheit unter den Kärntner Slowenen gegründet. Er ist bemüht, auf dem Boden der österreichischen Verfassung stehend, die Identität der Kärntner Slowenen zu stärken und zu einem fruchtbringenden Zusammenleben beider Volksgruppen in Kärnten beizutragen. Der Rat hat in seiner Geschichte immer das eigenständige politische Wirken der Kärntner Slowenen sowohl auf Gemeinde- wie nach Möglichkeit auch auf Landesebene unterstützt. Der Rat ist FUEN Mitglied seit 1956.Slowenisch:
Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) je bil ustanovljen 28. junija leta 1949 na osnovi krščanskih in demokratičnih načel. Zastopa politične, gospodarske in kulturne pravice ter interese koroških Slovencev na osnovi ustavnih in drugih pravnih norm za zaščito narodnih skupnosti. Je politično interesno zastopstvo, ki se zavzema za pravice narodne skupnosti na osnovi mednarodnih in meddržavnih pogodb, konvencij, načel in priporočil o varstvu človekovih pravic, še zlasti pa na osnovi Avstrijske državne pogodbe z dne 15. maja 1955. Narodni svet koroških Slovencev se je nenehno zavzemal za samostojno slovensko kandidaturo na občinski in po možnosti tudi na deželni ravni.

ORGANISATIONEN

AGSM Mitglieder

MITGLIEDSORGANISATIONEN