ul. Straganiarska 20-23 • PL-80837 Gdañsk / Danzig
+48 58 301 27 31
Jan Wyrowiński
The Kashubian-Pomeranian Association (Kashubian-Pomeranian: Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié, Polish: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie) is a regional non-governmental organization of Kashubians (Pomeranians), Kociewiacy and other people interested in the regional affairs of Kashubia and Pomerania in northern Poland. Its headquarters are in Gdańsk, Poland.
 
The Kashubian Language Council (Kashubian: Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka; Polish: Rada Języka Kaszubskiego) is a body of the Kashubian-Pomeranian Association that oversees and promotes the Kashubian language.
 
"Pomerania" is a monthly journal founded in 1963 which publishes in Polish and Kashubian and is member of FUEN since 1993. 

ORGANISATION

AGSM members