Viktringer Ring 26 • A-9020 Klagenfurt/Celovec

Dr. Valentin Inzko

The Council of Carinthian Slovenes was founded on 28 June 1949 as a gathering place for the Christian majority of the Carinthian Slovenian population. It strives to strengthen the identity of the Carinthian Slovenes on the basis of the Austrian constitution and to contribute to a fruitful coexistence of both ethnic groups in Carinthia. Throughout its history, the Council has always supported the independent political activities of the Carinthian Slovenes both at the local and, if possible, the regional level. The Council is a member of FUEN since 1956.

 

Slovanian:

Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) je bil ustanovljen 28. junija leta 1949 na osnovi krščanskih in demokratičnih načel. Zastopa politične, gospodarske in kulturne pravice ter interese koroških Slovencev na osnovi ustavnih in drugih pravnih norm za zaščito narodnih skupnosti. Je politično interesno zastopstvo, ki se zavzema za pravice narodne skupnosti na osnovi mednarodnih in meddržavnih pogodb, konvencij, načel in priporočil o varstvu človekovih pravic, še zlasti pa na osnovi Avstrijske državne pogodbe z dne 15. maja 1955. Narodni svet koroških Slovencev se je nenehno zavzemal za samostojno slovensko kandidaturo na občinski in po možnosti tudi na deželni ravni.

ORGANISATION

AGSM members

MEMBER ORGANISATION